0592-231577 pollgast@gmail.com

Privacy verklaring

Vakantiehuis Abel te Zeegse, gevestigd aan Schipborgerweg 12 te Zeegse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.vakantiehuis-drenthe-abel.nl
Vakantiehuis Abel te Zeegse
0592-231577

M.A.P.C. van de Poll is de Functionaris Gegevensbescherming van Vakantiehuis Abel te Zeegse Hij/zij is te bereiken via pollgast@gmail.com
Vakantiehuis Abel te Zeegse verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vakantiehuis Abel te Zeegse verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vakantiehuis Abel te Zeegse verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vakantiehuis Abel te Zeegse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij delen geen persoonsgegevens met derden

Cookies: Vakantiehuis Abel te Zeegse gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Lees hier meer over ons cookiegebruik.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vakantiehuis Abel te Zeegse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.